Distortion, 2014

Oil on panel, 15 x 12 inches

Collection of S. Hollis Clayson

Portfolio.html
PortfolioPortfolio.html